Produkcja urządzeń

Zakres naszej działalności obejmuje także tworzenie i produkcję zaawansowanych, opartych na najnowszych technologiach sterowników. To rozwiązania na światowym poziomie, stanowiące silną konkurencję na rynku.

Nasze działania koncentrują się zwłaszcza na projektowaniu i produkcji:

  • układów telekomunikacyjnych, central telefonicznych, przełączników sygnałów, systemów VoIP,
  • mikroprocesorowych sterowników przemysłowych,
  • systemów wizualizacji i monitoringu procesów technologicznych,
  • systemów komunikacji bezprzewodowej GSM, 3G, Bluetooth, ISM, ZigBee i RFiD.