Zarząd

Kadra zarządzająca:

Prezes Zarządu – Janusz Witkowski