Kontakt

Actislink Sp. z o.o. Dział serwisu
ul. Lubostroń 1
30-383 Kraków 

tel.: +48 12 398 42 59
fax.: +48 12 398 22 39
info@actislink.com

 

tel.: +48 12 398 42 76
support@actislink.com
NIP: 9372638347 

REGON: 241807167

KRS: 0000372814

Imię i nazwisko:
E-mail:
Treść wiadomości:

Actislink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubostroń 1, 31-383 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372814, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 937-263-83-47 z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, opłaconym w całości.