Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Kraków, 1.09.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 21.07.2016 r.

 

Nazwa projektu:

 

Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach opomiarowania zużycia mediów.

 

Zamawiający:

Actislink sp. z o.o.

30-535 Kraków

ul. Krakusa 11

REGON: 241807167

NIP: 9372638347

tel. +48 691 981 916

e-mail: grzegorz.lewkowicz@actislink.com

 

 

Nazwa wybranego wykonawcy:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica z Krakowa

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Katedra Elektroniki

Al. Mickiewicza 300

30-059 Kraków