Zapytanie ofertowe

Actislink sp. z o.o.. ogłasza Zapytanie Ofertowe w związku z:

- zamiarem realizacji Projektu „Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach opomiarowania zużycia mediów”, na który to Projekt Zamawiający chce pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  I OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

- ogłoszeniem przez MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI konkursu Nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 i planowanym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

 

Zapytanie Ofertowe dotyczy przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych opracowania prototypu nowego typu nakładki na wodomierz, która w sposób bezprzewodowy, całkowicie automatyczny i umożliwiający pracę na zasilaniu bateryjnym przez co najmniej 10 lat będzie komunikować się z autonomiczną stacją bazową

Zapytanie ofertowe